Bê tông chảy

Bê tông chảy là một hỗn hợp bê tông có độ linh động cao hơn rất nhiều so với các loại bê tông trộn sẵn thông thường, chảy dễ dàng qua cốt thép dày đặc, tính lưu động cao và khả năng chống phân tầng đảm bảo cho bê tông có tính đồng nhất cao, độ rỗng thấp, cường độ ổn định đã tạo ra khả năng hoàn thiện công trình ở mức cao hơn và tăng tính bền cho kết cấu.

Lợi ích sử dụng

  • Thi công nhanh và dễ hơn thi công bê tông thường, rút ngắn tiến độ của dự án.
  • Bề mặt sau khi hoàn thiện láng mịn hơn bê tông thông thường.
  • Khả năng bơm cao hoặc bơm xa dễ hơn bê tông thông thường.
  • Sử dụng bê tông chảy cần ít năng lượng đầm lèn nên giảm thiểu được ô nhiễm tiếng ồn do đầm rung tại công trường.
  • Sử dụng bê tông chảy cho các cấu kiện có mật độ cốt thép dày đặc, điều kiện thi công khó khăn.
  • Sử dụng bê tông chảy không cần nhiều nhân công, do đó giảm thiểu được chi phí nhân công.

 

Comment(s)

Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!
02862703760